Skip Navigation Links
Đấu trường chính hằng ngày sẽ diễn ra vào lúc 20h30, tổng giải thưởng 2 triệu Gold. Đấu trường phụ sẽ diễn ra lúc 12h30, tổng giải thưởng 1 triệu Gold. Hỗ Trợ
Thông tin
Tên RuBy Ho
Xu 3,376
Level   1
Exp   48
  Gà Con
Thành tích
 
GameSố ván thắngSố ván thuaTỉ lệ thắng